Fotogaléria:

Počasie na Slovensku:

Zmluvy

Zmluva o dielo
projektova dokumentácie - Infrašturuktúra, voda
pdf Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
na zhotovenie projektovej žiadosti
pdf Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a.s.
pdf Zmuva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Notárska zápisnica
Kúpna zmluva - LV 548
pdf Notárska zápisnica
pdf Zmluva o vytvorení webstránky
pdf Zmluva o vytvorení webstránky
pdf Zmluva o vytvorení webstránky
pdf Zmluva o vytvorení webstránky
Zmluva o zriadení vecného bremena
Umiestnenie elektro-energetického zariadenia na pozemlu
pdf Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
NATUR-PACK, a.s.
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Dodatok č. 2
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku -Palivová základňa
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
zabezpečenie výkonu trestu ovinnej práce uloženej pdľa z.č.528/2005 Z.Z
pdf Dohoda o zabezpečení povinnej práce
Zmluva o poskytnutí právnej služby
vypracovanie rozhodnutia aprávneho poradenstva
pdf Zmluva o poskytnutí právnej služby
Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
Potvrdenie aktuálnych údajov klienta
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Potvrdenie
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o grantovom účte
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o grantovom účte
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dodatok č. 1
Akceptácia zmluvy - poistná zmluva
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Akceptácia zmluvy
jpg Akceptácia zmluvy
Zmluva o poistení majetku
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o poistení majetku
Zmluva o spolupráci
s IA ZaSI
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o spolupráci
Zmluva o splupráci
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva spolupráci
Rámcová dohoda
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Rámcová dohoda
Rámcová dohoda
pdf Rámcová dohoda
Rámcová dohoda
pdf Rámcová dohoda
Zmluva o dielo
PHSR
pdf Zmluva o dielo
Rámcová mandátna zmuva
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf zmluva
Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
Dodatok č. 1/DZ221201202010101
pdf Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Zmluva o rekonštrukcii a prístavbe OcÚ a komunitného centra
pdf Vybavenie - biela technika
pdf Vybavenie - interiérové vybavenie
pdf Vybavenie - výpočtová technika
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátoveho centra
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Data Centrum - elektronizácia
Dodatok č.1 k zmluve č. 7 /ZD1- 56/14
Dodatok č. 1 k zmluve č. 7 /ZD1-/14
pdf Dodatok č.1 k zmluve 7/ZD1-56/14
Dodatok č.1, k zmluve č. 005/3.2MP/2010 /kotolňa ZŠ/
k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Dodatok č. 1
ZMLUVA č. 7/ZD1-56/14
pdf Program a obnova dediny - dotácia
pdf Program a obnova dediny - dotácia
Zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
pdf Nenavrátny finančný príspevok
pdf Nenávratný finančný príspevok
pdf Nenávratný finančný príspevok
pdf Nenávratný finančný príspevok
pdf Nenávratný finančný príspevok
pdf Nenávratný finančný príspevok
pdf Nenávratný finančný príspevok
Dodatok k zmluve o úvere č. 40/021/07
pdf Dodatok č.3 k Zmluve o DKUU
pdf Dodatok č.3 k Zmluve o DKUU
Zmluva o zriadení grantového účtu
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Grantový účet
pdf Grantový účet
Zmluva o dielo č.1
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
Zmluva o poskytnutí služieb
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o poskytnutí služieb
pdf Zmluva o poskytnutí služieb
pdf Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluvy o dielo
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva č.2014/007
pdf Zmluva č.2014/007
pdf Zmluva č.2014/007
pdf Zmluva č.2014/007
Zmluva o dielo
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
Dodatok k zmluve o dielo
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16. 08. 2011
Zmluva o dielo
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo č. 05/2013
Kúpna zmluva - biela technika
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - interiérové vybavenie
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - výpočtová technika
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
Záložná zmluva č 0439-PRB-2009/Z
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Záložná zmluva č. 0439-PRB-2009/Z
pdf Záložná zmluva č. 0439-PRB-2009/Z
pdf Záložná zmluva č. 0449-PRB-2007/Z
Záložná zmluva č 0449-PRB-2007/Z
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Záložná zmluva č. 0449-PRB-2007/Z
pdf Záložná zmluva č. 0449-PRB-2007/Z
pdf Záložná zmluva č. 0449-PRB-2007/Z
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dodatokč.3/DZ221401203780103
pdf Dodatokč.3/DZ221401203780103
pdf Dodatokč.3/DZ221401203780103
pdf Dodatokč.3/DZ221401203780103
pdf Dodatokč.3/DZ221401203780103
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dodatok č.3 k Zmluve o dielo
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o spolupráci
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o pôžičke
pdf Zmluva o pôžičke
Mandátna zmluva LASACHI
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Mandátna zmluva LASACHI
pdf Mandátna zmluva LASACHI
pdf Mandátna zmluva LASACHI
pdf Mandátna zmluva LASACHI
pdf Mandátna zmluva LASACHI
pdf Mandátna zmluva LASACHI
Kúpna zmluva
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
Zmluva o dielo
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
pdf Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
Mandátna zmluva
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Mandátna zmluva
pdf Mandátna zmluva
pdf Mandátna zmluva
pdf Mandátna zmluva
pdf Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Mandátna zmluva
pdf Mandátna zmluva
pdf Mandátna zmluva
pdf Mandátna zmluva
pdf Mandátna zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
pdf Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
pdf Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
Zmluva o poskytovaní služieb
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
pdf Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
pdf Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
Zmluva o dielo - ROMSPOL
pdf Rekonštrukcia OcÚ a komunitného centra
pdf Rekonštrukcia OcÚ a komunitného centra
pdf Rekonštrukcia OcÚ a komunitného centra
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
pdf Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
pdf Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
pdf Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti

Kalendár

Apríl 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
meniny má: Jaroslav

Prehľad noviniek:

Anketa: